Erinomainen yleisönosastokirjoitus

Tällainen oli Hesarissa, täyttä asiaa!

Mielipide
Helsingin Sanomat 5.7.2009

Pitääkö lihan menekkiä oikeasti vielä edistää?

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa jälleen avokätisesti rahaa lihan mainostamiseen. Tällä kertaa ministeriö tukee 257 000 eurolla suomalaisen sianlihan menekinedistämiskampanjaa.

Vastaavia valtion rahoittamia kampanjoita on ollut muitakin. Esimerkki tällaisesta on kolmivuotinen siipikarjanlihaa markkinoiva kampanja, johon on jaettu rahaa yhteiskuntamme varoista satoja tuhansia euroja.

Samaan aikaan, kun ministeriö antaa rahaa liha-alan mainoskapanjoille, muu yhteiskunta on huolissaan eläintuotannon puutteista.

Karjatalous tuottaa enemmän kasvihuonepäästöjä kuin liikenne. Eläinten hyvinvointi tuotantolaitoksissa on heikkoa. Uutisista olemme tänäkin vuonna saaneet kuulla, kuinka eläimiä keitetään vielä tajuissaan olevina myös suomalaisilla teurastamoilla.

Eikö yhteisiä verorahojamme pitäisi käyttää mieluummin tuotannon epäkohtien korjaamiseen kuin toistensa kanssa kilpailevien lihatuotteiden vuorottaiseen mainostamiseen?

Yhteiskunnallisille hankkeille rahaa ei kuitenkaan riitä. Suomen Luonnonsuojeluliitto haki tälle vuodelle rahoitusta ruoan ilmastomerkintää edistävälle hankkeelle. Tarkoituksena oli kokeilla ja kehittää järjestelmää, jossa asiakas olisi voinut merkin avulla valita sekä vähemmän ilmastoa kuormittavan ruokapaikan että vastaavan ruoka-annoksen.

Rahaa tähän tarkoitukseen ei kuitenkaan annettu. Ei ihme, sillä ruoan ilmastomerkintä ei olisi omiaan edistämään lihan kulutusta, mikä vaikuttaa olevan ministeriössä prioriteettina.

Lihan kulutus on Suomessa jo nyt suurta. Sen lisääminen markkinoimalla tai varsinkaan yhteiskunnan rahoilla tehtävällä markkinoinnilla on tarpeetonta.

Mikäli verorahoilla toteutetaan maataloustuotteiden markkinointia, pitäisi tuki ensisijaisesti painottaa tuotteisiin, jotka edistävät yhteiskunnan hyvinvointia monipuolisesti. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi kansanterveyttä edistävät tuotteet.

Erilaisten menekinedistämiskampanjoiden sijaan rahaa tulisi käyttää rehelliseen ja monipuoliseen tiedottamiseen. Sellaisella edistetään suomalaisten mahdollisuutta vaikuttaa ruoan alkutuotantoon omien arvojensa mukaisesti. Rehellisyyden nimissä rahaa tulisi löytyä myös lihantuotannon epäkohdista kertomiseen.

SAMI SÄYNEVIRTA
varapuheenjohtaja
Animalia